Na pomoc

„Fundacja Faktu - Na Pomoc"
Trwa zbiórka publiczna Fundacji Faktu na zakup środków ochrony osobistej przed koronawirusem dla służb medycznych (maseczki ochronne, gogle, przyłbice i skafandry).
Pomoc trafia do najbardziej potrzebujących placówek medycznych, jej adresaci są na bieżąco konsultowani z Fundacją Lekarze Lekarzom, która ma informacje z izb lekarskich w całej Polsce.

Włącz się do pomocy!

Przelewy 24:

 

Zbiórkę „Fundacja Faktu - Na Pomoc" można wesprzeć także wykonując tradycyjny przelew na rachunek nr 56 1240 6292 1111 0010 8942 9968, tytuł przelewu „Na Pomoc”.

W ramach akcji „Fundacja Faktu - Na Pomoc" przekazaliśmy już 25 000 maseczek ochronnych dla grup społecznych i zawodowych najbardziej narażonych na zakażenie.

• 10 000 maseczek trafiło do sprzedawców prasy codziennej
• 10 000 maseczek trafiło do lekarzy ze szpitali w Łodzi i Radzyniu Podlaskim
• 5 000 maseczek trafiło do samotnych seniorów objętych pomocą Caritas

Fundacja Faktu dziękuje na wielkie serce okazane przez Zarząd Firmy Andrema Reoil z Myślenic, która przekazała na rzecz akcji 20 000 maseczek za symboliczną złotówkę.

 Partnerem zbiórki jest Plejada i Medonet.